Nekas tā netuvina cilvēkus kā smaids. Un ar smaidu sākas katra patiesa mīlestība. (A. Kuprins)

Leave a Reply