ĢIMENES FOTOSESIJAS / FAMILY                                      BĒRNU FOTOSESIJAS/KRISTĪBAS /  KIDS

Ikviens mēs atceramies bērnību, tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, ko atceramies ar bezrūpīgiem priekiem un mīlestību. Tie mirkļi, kas ir iemūžināti, paliek visspilgtāk atmiņā. Bērnu fotosesija ir veids, kā saglabāt spilgtākās bērnības atmiņas.

Bērnu fotosesijas piedāvāju taisīt, gan studijā, gan Jums izvēlētā vietā.